Siika-Kämän kyläyhdistys ry

Hallitus:

Puheenjohtaja:       Eino Härkönen
Puhelin:       045 6742188

Sähköposti:                   eino.harkonen(at)hotmail.com 

Varapuheenjohtaja / Sihteeri: Miika From
Puhelin: 040 8483038
Sähköposti: miika.from (at) gmail.com

Nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Siika-Kämän kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi. Toimialue on Siika-Kämäntien suunta, Saari-Kämästä – Ranuan rajaan asti.

Tarkoitus ja toiminnan laatu.

Siika-Kämän kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä ja saatavuutta alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys.

kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa.
tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden saatavuuden parantamiseksi sekä yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä.
järjestää kokouksia,pilkkikilpailuja , kursseja, myyjäisiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia, jne.
toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen perustamis/rekisteröinti ilmoitus jätetty 21.03.2013

Säännöt

Yhdistyksen säännöt löytyvät scannattuina täältä , säännöt löytyvät myös monistettuina yhdistyksen varastolta.

Kokouspöytäkirjat

Yhdistyksen yleiset kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä risteyksen ilmoitustaululla kaksi viikkoa kokouksen jälkeen ja ovat nähtävillä 2 viikkoa.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada yhdistyksen pöytäkirjoja sihteeriltä nähtäväkseen ja ottaa niistä omalla kustannuksellaan kopioita.
Sihteerin toimittamista kopioista (paperilla tai scannattuna) on sovittava aina erikseen tapauskohtaisesti, näistä kopioista sihteeri voi laskea kuluihinsa 30€/pöytäkirja.

SIIKAKÄMÄN KYLÄYHDISTYS RY:n

Päätöksenteko hanke yms. asioissa

1) Jokainen yhdistyksen jäsen voi toimittaa omia tai asiamiehenä kylällä asuvan/kesäas. ei jäsenen aloitteita yhdistykselle.

2) Aloitteet toimitetaan yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen yksittäiselle jäsenelle.

3) Aloite käsitellään hallituksen kokouksessa.Jos yleisen kokouksen hallitukselle antama valtuutus ko.asiassa riittää voi hallitus käsitellä asian tai siirtää sen tarvittaessa yleisen kokouksen ratkaistavaksi.

4) Jos kyseessä on yhdistyksen omilla varoilla rahoitettu kohde on se ensisijaisesti yhdistyksen jäsenten käytössä.

5) Jos kohteeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta esim.Ranuantien aluelautakunnan kautta hakemus käsitellään ja päätetään lautakunnan kokouksessa.

6) Rahoittajan ehdoissa mainitaan onko hankinta yms. kaikkien kyläläisten käytössä samoilla ehdoin kuin jäsenille.Koskee myös alueen muita yhdistyksiä.

7) Hankinnat tehdään kokouksissa kun kokous on päätösvaltainen ja mitä kokoukseen osallistuvat ja enemmistö on päättänyt.

8) Yhdistys ei voi ottaa kantaa reklamaatioihin yms. jotka tulevat laillisen päätöksenteon ulkopuolelta.

9) Yhdistyksen päätöksiin voi vaikuttaa vain osallistumalla toimintaan ja kokouksiin !

Kaluston vuokrausehdot

Vuokrasopimus

Jäsenhakulomake

Jäsenhakulomake (linkki)