Siika-kämän avoin kyläkokous aluelautakunta-edustajan valitsemiseksi.

Aika: Tiistai 9.5.2017 klo: 15.00-16.00

Paikka: Eino Härkösen talolla,Kämänlahdentie 20 Kokouksessa päätetään ja tehdään esitys kaupunginvaltuustolle oman kylän alue-lautakunnan varsinaisesta jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään.
Aluelautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kylän asukkaiden esityksestä.Valittavien asuinpaikan tulee sijaita aluelautakunnan toimialueella.

TERVETULOA!

Siika-kämä-Paattinki kelkkaura valmistuu.

Ranuantien aluelautakunta myönsi kyläyhdistykselle moottorikelkka kelkkauran tekoon alkurahoitusta 1500€.
Lisäksi yhdistys saa Rovaniemen kaupungilta siltatarpeet ja uramerkit.
Kaupunki on luvannut myös kunnostaa Narkaus-Siikakämän reitin.Kelkkaura on tarkoitus merkitä jo tämän kevään aikana.
Uralta on kulku Paattingin laavulle ja Ranua-Vanttauskoski kelkkareitille.
Reittiä voi tietenkin hyödyntää myös hiihtoretkiin.
Reitillä on pidetty talkoita ja alkuraivaus ja uranmerkintä on edennyt kiitettävästi.

Kuvia Siikakämä-Paattinki kelkkaura talkoista

Kiitokset osallistujille!