Siika-Kämän kyläilta Narkauksen kylätalolla

Siika-Kämän kyläilta Narkauksen kylätalolla
Ma. 3.12.  klo: 18.00-20.30

Aiheina :
Toimenpiteet Siikakämäjärven ravinnekuormituksen vähentämiseksi
ja uusi jätevesilaki.Mikä on sopivin jätevesijärjestelmä omalle kiinteis-
töllesi?
Asiantuntija-apua antaa Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja Harri Katainen. Keskustellaan myös kylän turvallisuus-suunnitelmasta  kyläläisten arjen turvaamiseksi.
Myös sana on vapaa!

Tilaisuuden järjestää Ranuantien aluelautakunta / Siikakämän kylä.

Tervetuloa joukolla mukaan!

Ranuantiensuunnan turvallisuusilta 26.11.2018 Narkauksen kylätalolla

Rovaniemen kylien Ranuantien turvallisuusilta
pidettiin  26.11 Narkauksen kylätalolla.

Tilaisuudessa jaettiin tärkeää tietoa paloturvallisuudesta,
vahinkoihin varautumisesta ja kylien yhteisistä toimista
kriisien tapahtuessa.

Tärkeää tietoa välittivät Lapin Pelastuslaitokselta
Mika Hyvärinen,Maanpuolustuskoulutus yhdistyksen
apulaispiiripäällikkö Antti Tölli ja kyläasiamies Pirjo
Riskilä Lappilaiset kylät ry:stä.

Tilaisuus oli antoisa ja kyläläisiltä toivotaan
entistä aktiivisempaa  osallistumista tilaisuuksiin! 

Kehittämispaja Kivitaipaleen koululla 19.11.2018

Ranuantien kylien ja aluelautakunnan yhteinen kehittämispaja keräsi kylien aktiiveja ratkomaan käytännön toimia kylien kehittämiseksi.Siikakämän kyläläiset olivat mukana todella runsaslukuisella joukkueella.

Työpaja käynnissä

Rovaniemen kaupungin edustaja erityisasiantuntija
Maarit Alikoski kokosi ideat  jalostettaviksi.

Siika-Kämän Erän perinteiset hirvipeijaiset

Siika-Kämän Erän perinteiset hirvipeijaiset pidettiin 17.11.2018

Hakoniemen tuvilla.Kylän väki oli runsaslukuisena paikalla ja ruoka

 maistui.Käristys ja arvat kävivät kaupaksi.

 

Ruoka maistui ja juttua riitti

n.  240 vuotta Härkösen veljeksiä

Kehittämispaja Taipaleen koululla

RANUANTIEN KYLIEN JA ALUELAUTAKUNNAN YHTEINEN KEHITTÄMISPAJA TAIPALEEN KOULULLA MA 19.11.2018 KLO 18 – 20.30

Tervetuloa kyläläiset, yrittäjät ja yhteisöjen edustajat – teitä kaikkia tarvitaan yhteisessä ponnistuksessamme!

Kehittämispajassa käynnistetään kaikkien osallisuuteen perustuva toimintatapa – avointa keskustelua ja vuoropuhelua, näkemysten yhteen- sovittamista sekä yhteistyötä. Tavoitteena on tunnistaa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen tarpeita ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja.

Kylien kehittämistoiminta kytketään jatkossa selkeämmin Rovaniemen kaupungin palvelujen, elinympäristön sekä elinkeinojen kehittämiseen.

Tavoitteena käytännön toimet, joilla on merkitystä kylien elinvoimaisuuden    lisäämisessä.

Illan jälkeen työ jatkuu kylillä.

Tilaisuuteen osallistuvat kaupungilta erityisasiantuntija Maarit Alikoski ja verkostokoordinaattori.

Kahvitarjoilu – Tervetuloa!

Kokoonkutsuja Päivi Saarijärvi, Ranuantien aluelautakunnan pj puhelin 040 7010 488, paivi.saarijarvi@rovaniemi.fi

Siika-kämän kyläyhdistys Ry / Sääntömääräinen syyskokous Eeva Perätalolla 15.11.2018 klo. 14.00 Siikakämäntie 2103

Käsiteltävät asiat:

– Syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
– Hankehakemukset vuosi 2019 ja toimintasuunnitelman tekeminen.
– Vuoden 2018 hankehakemusten maksatukset ja hyväksyminen.
– Pilkkikilpailut 2019.
– Hallituksen valtuudet hankehakemuksiin.
– Ritva Salovaaran kirjeen (alueelliset palvelut) asioitten käsittely.
– Muut kokoukselle esitettävät asiat (ei voida päättää kokouksessa).

Siikakämän kyläyhdistys / hallitus

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!