Siikakämä-ja Alajärven kalanpoikasistutukset 2018

            

Siianpoikasten istutukset vuodelle 2018 1000 kpl Alajärvi ja

1000 kpl Siikakämäjärvi.