Muinaismuistokohteen rakentaminen

            Muinaismuistokohteen talkoolaisia. Kohde valmistuu ajallaan ennen talvipakkasia. (Artikkeli täydentyy töitten edetessä).